CEM DT-5500

   CEM DT-5500

 CEM DT-5500  . .

.

:

  • LCD  
  •  
  •  
  • -,

 

 

 

750

1

 1,2 %  10digits

1000

1

 0,8 %  3digits

200Ω, 2000Ω

0,1 Ω , 1 Ω

 1 %  2digits

200M Ω , 2000M Ω

100K Ω ~ 1

 3,5 %  5digits

20M Ω ( 5520  )

10 Ω

 3,5 %  5digits

Test Voltage

250 -200  Ω/500V-200 M Ω / 1000-2000 Ω, (500 -200  Ω 5520)

: ≤ 40 Ω,   ≤ 200mA

.

0 ℃~40 ℃(<80% RH)

.

-10 ℃~60 ℃(<70% RH)

1,5  × 6

 

200 *92*50

582g