... , . Sokkia CX106L
. Testo . . . , , , .  
Trimble M3. , . , , .
... , . Sokkia CX106L
. Testo . . . , , , .  
Trimble M3. , . , , .